Apportera Mera

Grundkurs i apportering för Retrievers/ Spaniels. Fulltecknad! 

Reservplatser finns och kanske gör jag ännu en innan midsommar vid intresse.

Ny start i maj 2021

Söndagar på Hunduddens träningscenter, Kungliga Djurgården.

2  maj, 9 maj, 16 maj, 30 maj 6 maj. Tid: 17.00-18.30.

Max 6 hundar

Anmäl: https://dinkurs.se/users/3931/forms/eventlist.asp?position=911