Nosework

Nosework är en hundsport där hunden får använda sitt luktsinne för att i olika miljöer söka efter dofter. Det ger hunden både mental och fysisk stimulans och är en rolig aktivering för både hund och förare. Nosework går enkelt att anpassa utifrån erfarenhet, resurser och kunskap. Därför passar den alla hundar och ägare, oavsett ras, ålder och tidigare erfarenhet.

Ny kurs planeras med start Januari 2023